Actieaanbod E-learning Verbeter KATA

nu voor slechts € 7,95Actieaanbod E-learning Verbeter KATA

Herjan Reuten, Directeur Vakcollege Noordoostpolder

"Wij zijn in dit schooljaar gaan werken volgens het KATA-principe en dat heeft er toe geleid dat resultaatgericht werken en werken volgens de PDCA-cyclus gemeengoed is geworden in onze werkwijze. Wij hebben vier hoofdthema’s in ons proces bepaald en daar vier werkgroepen aan gekoppeld. Het resultaat meten we volgens de KATA methode. In het nieuwe schooljaar gaan we hier meer diepgang aanbrengen, de KATA-training krijgt dus een vervolg. Werken met de KATA helpt een scherper doel voor ogen te krijgen."